therealdesign

A+ A A-

Rehabilitacijski centar „MIR“

Ove godine nastavljamo dugogodišnju suradnju sa Centrom za Rehabilitaciju „MIR“, Kaštel Novi, Rudine te nam  je cilj donirati Centar „MIR“ kojem su prijeko potrebni posebna logopedska pomagala, kako bi što kvalitetnije obavljali svoj rad sa djecom.

Centar za rehabilitaciju ''MIR'', Kaštel Novi, Rudine, smještajno i rehabilitacijski zbrinjava osobe (djecu, mladež i odrasle) s intelektualnim teškoćama (mentalna retardacija) i pridruženim smetnjama. Po suvremenim metodama struke, iznimno dobrim tehničkim uvjetima i stručnjacima (defektolozi, logoped, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeuti, medicinske sestre, odgajatelji visoke stručne spreme i dr.), raznim programima habilitacije i rehabilitacije, osposobljavanja za samostalan život i samozbrinjavanje, toj populaciji osoba s posebnim potrebama pružaju se usluge stručne pomoći i podrške za uključivanje u redovito socijalno okruženje.

Centar ''MIR'' je metodološki centar za djecu s teškoćama u razvoju. Centar ima certificiran sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2009. Dobitnik je niza priznanja: europske nagrade  Entente Florale za humani rad na dobrobit hendikepiranih; skupne nagrade Grada Kaštela 2002. godine za izuzetan doprinos društvenom životu Kaštela; Zlatne povelje HRT-a 2003. za plemenit i human odnos čovjeka i okoliša i dr.

Centar za rehabilitaciju ''MIR'' nastao je iz ratne agonije Zavoda Vrlika u progonstvu u Splitu, u vrijeme Domovinskog rata, kada je skupina europskih humanitaraca prikupila donaciju i koji su u koordinaciji s tadašnjim Ministarstvom rada i socijalne skrbi, vođeni doktoricom Lucijom Čikeš u Kaštel Novome, naselju Rudine, izgradili stambeni dio Centra ''MIR''.

© 2014 Dica Dalmacije e.V. - Alle Rechte vorbehalten.