therealdesign

A+ A A-

Udruga Osmijeh iz Vrgorca

Ove godine nam je cilj pomoći i podržati dječiju udrugu Osmijeh iz Vrgorca kojoj su prijeko potrebni posebna logopedska pomagala, kako bi što kvalitetnije obavljali svoj rad sa djecom.

Udruga Osmijeh već više godina djeluje u Vrgorcu, a njena primarna djelatnost je pokretanje i provođenje projekata koji imaju za cilj pomoć djeci sa posebnim potrebama u svladavanju njihovih svakodnevnih potreba i što boljoj socijalizaciji u društvu. Kako bi to postigli, sa djecom tri puta tjedno rade dva defektologa i jedan logoped.

Osim rada sa djecom koja imaju Downov sindrom, ovi stručnjaci pomažu i djeci koja imaju i različite motoričke poteškoće, kao i teškoće sa govorom.

© 2014 Dica Dalmacije e.V. - Alle Rechte vorbehalten.